събота, 29 януари 2011 г.

Животът...


Целият ни живот е една бъркотия, в която има радости , тревоги, несбъднати мечти и блянове...стремежи...същевременно една инертност, която във всеки удобен момент се появява, докато просто си почиваш от хаоса, в който си попаднал...и отново се озоваваш на същото място...всяко едно ново нещо ти се струва толкова познато, че стигаш до извода , че живееш в едно истинско "ДЕЖА ВЮ"... вече видяно..а в случая вече изживяно ...